Vikten av ren luft

Att luften vi andas ska vara ren och oförorenad är en självklarhet, men trots detta kan Dagens Nyheter rapportera hur fler dör av luftföroreningar varje år än vad det är personer som dör av malaria eller hiv – och de som drabbas värst är våra barn som växer upp med luftföroreningarna i storstäderna, vars konsekvens är dåliga lungor och hög risk för lungrelaterade sjukdomar i äldre år.

vindkraftI en studie som presenteras av Sveriges Radio visas tydligt hur dålig luft påverkar våra lungor negativt, och framförallt påverkas våra barn som lever i stadsmiljöer. Studien, som går under namnet Bamse, har genomförts genom att forskare med hjälp av mätinstrument följt mer än 2 000 barn i Stockholmsområdet för att mäta hur eller om luftföroreningarna i staden påverkar deras lungor. Resultatet av denna har sedan visat hur barn som utsatts för mer luftföroreningar än genomsnittet för testgruppen under sitt första levnadsår hade hela tre till fyra gånger högre risk att sedan vid 16 års ålder få en försämrad lungfunktion. Något man kommit fram till genom att mäta kvävedioxider och partiklar som funnits i luften vid varje barns bostad, förskola och skola samt att man i samband med detta även mätte barnens lungfunktion med ett FEV 1-test som innebär att mängden luft som barnet under en sekund kan blåsa ut visar hur bra eller dåligt lungorna fungerar. Av resultatet har forskarna nu därför valt att fortsätta följa barnen som deltagit i studien upp i äldre år för att se om effekten av den dåliga luften kommer finnas kvar i vuxen ålder. Gör den det ökar också risken att de drabbas av allergier, astma eller lungsjukdomen KOL. Dock är studien begränsad till Stockholmsområdet, men det är inte bara i huvudstaden som dålig luft utgör ett problem – även grundskolorna i Malmö är i akut behov av förbättrad luft.

Det kostar att andas rent

Notan för ventilationskostnaden som Malmös grundskolor nu är nära att åka på, på grund av den dåliga luftkvaliteten, är närmare en miljard. Det skriver tidningen Sydsvenskan som rapporterar hur de gällande skolorna har koldioxidhalter över gällande riktvärden vilket gjort att domstolen beordrat att Malmö stad inom 35 månader ska byta ventilationen. Domen innebär då att luftflödet i skolorna blir sju liter luft per person och sekund, tillsammans med ett ytterligare tillägg på 0,25 liter per kvadratmeter golv – och om detta skulle beordras för alla stadens skolor kommer det att kosta mellan 600 till 1 000 miljoner kronor. Något som man faktiskt vill prioritera, men i och med den höga kostnaden måste man utföra förbättringarna i en prioritetsordning med start hos den skola där luften är som värst och skulle detta innebära stora ombyggnader och liknande är man helt med på att skolor kan komma behöva evakueras och tömmas. Och tur är det väl då att en utav skolorna som man nu i domstol dömt Malmö stad att börja med är Bulltoftaskolan där pipet från koldioxidvarnarna varit så höga och frekventa på skolans låg- och mellanstadie att man var tvungna att stänga av dem.