Ny metod mot inbrott

Att oroa sig över inbrott är något vi alla gör, men som tur är utvecklas brottsbekämpningsmetoderna hela tiden. I Kalmar har man med hjälp av en ny metod lyckats att minska inbrotten med hela 46 procent – något som kanske fler kommuner bör härma?

Det finns många knep och knåp att ta till för att skydda sig mot inbrott, vissa mer effektiva än andra såklart, och det är inte bara den enskilda individen som kan hjälpa till att minska bostadsinbrotten. Även kommunen kan hjälpa till. Det är Kalmar kommun ett starkt bevis på, där har man nämligen lyckats att sänka inbrotten med hela 46 procent de senaste tre åren. Men hur har man lyckats? Framgången kommer av att man använt en metod där polis och kommun utvecklat ett speciellt samarbete där båda parter fokuserat aktivt på att lyfta frågan. Vad man bland annat har gjort beskriver kommunpolis för Expressen som följer:

  • Fokuserat på ett förbättrat samarbete mellan kommun och polis.
  • Aktivt kommunicerat och informerat utåt om hur privatpersoner skyddar sig mot bostadsinbrott, och detta har skett både på hemsidan, i lokala medier och via sociala medier.
  • Lyft frågan rörande bostadsinbrotten i det avlagda medborgarlöftet mellan polis och kommun.
  • Utfört trygghetsvandringar där även kommunens invånare fått delta.
  • Uppmuntrat privatpersoner att ingå i grannsamverkansgrupper dit lokala brottsplatsundersökare har kommit på möten för att hjälpa till och informera.
  • Ökat sin information till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar så att även dessa kan hjälpa till att vidta förebyggande åtgärder för att hindra bostadsinbrott
  • Marknadsfört metoden att DNA-märka sina saker för att enklare återfå dem om olyckan skulle vara framme.
  • Man har även börjat arbeta aktivt med vad som kallas Cocooning vilket går ut på att boende i det brottsutsatta området får personliga besök av polisen.
  • Satt upp varningsskyltar i områden som är kraftigt brottsdrabbade.

Du kan förhindra inbrott

Självklart ska man som privatperson inte helt och håller förlita sig på att polis och kommun hindrar inbrott hos dig, du måste själv arbeta aktivt och förebyggande. Om man tar till sig den information som polisen ger kan man snabbt inbrottssäkra sitt hem och vara trygg med att även myndigheterna gör sin beskärda del av arbetet – sen är det ju alltid väl värt att installera ett bra hemlarm med direktkontakt med larmcentral, för om olyckan skulle vara framme hinner du och polis reagera snabbt.