Glöm inte att köpa en bostadsrättsförsäkring

Äger du och bor i en bostadsrätt bör du inte nöja dig med endast en vanlig hemförsäkring. En hemförsäkring täcker nämligen inte skador på bostadsrätten i sig. Vill du ha ett fullgott skydd bör du även teckna en särskild bostadsrättsförsäkring.

Vill du ha ett bra skydd mot oväntade händelser i vardagen är det viktigt att du har ett komplett försäkringsskydd. Med rätt försäkringar har du ett bra ekonomiskt skydd mot extrakostnader till följd av skador på både dig själv och den egendom som du äger. Har du familj omfattas i de flesta fall även dina familjemedlemmar och deras egendom av ditt försäkringsskydd.

Idag finns det försäkringar för det mesta och många av oss har olika försäkring via våra anställningar. Problemet är därför sällan att det inte är möjligt att försäkra sig, det är i stället att ha kontroll på omfattningen av försäkringsskyddet. Det vill säga vilka skador och liknande som täcks av försäkringen. Detta gäller framförallt för olika typer av boendeförsäkringar, som till exempel bostadsrättsförsäkringar, där det är viktigt att du verkligen har kontroll på ditt försäkringsskydd. Ett felaktigt eller otillräckligt försäkringsskydd kan bli mycket kostsamt och leda till allvarliga konsekvenser.

En vanlig hemförsäkring är inte tillräcklig

Bostadsrätt är en särskild typ av boendeform som kräver ett särskilt försäkringsskydd. Äger och bor du i en bostadsrätt är det inte tillräckligt med en traditionell hemförsäkring. En hemförsäkring omfattar i regel endast det lösöre som finns i och tillhör de personer som bor i bostadsrätten. Som exempel på egendom som omfattas av hemförsäkringen kan nämnas möbler, kläder och datorutrustning för att nämna några. Många hemförsäkringar innehåller även ett reseförsäkringsskydd för de personer som är skrivna på adressen. Emellertid omfattar en hemförsäkring normalt inte skador på bostadsrätten i sig, som till exempel skador på väggar, tak eller golv.

Det är inte ovanligt att bostadsrättsföreningen har en egen försäkring som täcker föreningens kostnader för att åtgärda skadan. Problemet är att den försäkringen inte skyddar dig som bostadsrättsinnehavare. Bostadsrättsföreningen, eller dess försäkringsbolag, kan därför rikta skadeståndskrav mot dig om du anses som vållande till skadan. Har du inte ett eget försäkringsskydd för denna typ av skador kan du bli tvungen att själv ersätta bostadsrättsföreningen eller försäkringsbolaget för deras kostnader.

Bostadsrättsförsäkring och hemförsäkring – den perfekta kombinationen

Det är inte tillräckligt för dig att försäkra ditt hem med bostadsrättsförsäkring om du vill ha ett komplett skydd. Bostadsrättsförsäkringen omfattar endast skador på bostadsrätten i sig och inte den egendom som finns i lägenheten. Vill du ha ett försäkringsskydd även för den egendom som finns i bostadsrätten måste du även teckna en hemförsäkring. Som framgått av ovan skyddar bostadsrättsförsäkringen bostadsrättens golv, väggar och tak medan hemförsäkringen skyddar de möbler, kläder, teknisk utrustning och övrigt lösöre som finns i bostadsrätten. Har du både en bostadsrättsförsäkring och en hemförsäkring är såväl ditt hem som den egendom som finns i ditt hem försäkrade.

Allt fler försäkringsbolag erbjuder kombinerade bostadsrätts- och hemförsäkringar. Ofta sker det genom att du kan välja ett tillägg i samband med att du tecknar dig för en bostadsrättsförsäkring. Genom tillägget utökas bostadsrättsrättsförsäkring till att även omfatta egendomen som finns i bostadsrätten. På så sätt behöver du inte teckna dig för två skilda försäkringar utan har hela ditt skydd i en och samma försäkring.