Säker el hemma

Vad finns det att tänka på när det kommer till elinstallationer hemma? Bland annat att de ska utföras av en auktoriserad elektriker med rätt behörigheter. El är farligt och om det sköts av fel person kan skador och eldsvådor uppstå. 

Vid en renovering kan det vara nödvändigt att byta ut både fasta elinstallationer och elkablar förlagda i mark och liknande. Sådana elarbeten måste utföras av ett elinstallationsföretag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Vad får du fixa själv när det kommer till el i hemmet? Om du har tillräckliga kunskaper och känner dig trygg med det du gör får du byta befintlig strömbrytare med högst 16 A, som är placerad i egen kapsling eller dosa, och byta befintligt vägguttag med samma antal A, även den placerad i egen kapsling eller dosa. Med produkter från Elko som du hittar här https://www.elkatalogen.se/varumarken/elko, hittar du moderna eluttag och strömbrytare som passar perfekt till det moderna hemmet.

Detta får du göra själv med el

Elsäkerhetsverket går det att läsa om vad du får göra själv och inte när det kommer till elinstallationer i hemmet. Detta får du göra om du känner dig säker med vad det är du håller på med:

 • Byta trasig proppsäkring och återställa utlöst automatsäkring.
 • Byta glödlampor.
 • Byta lamphållare.
 • Montera skarvsladdar.
 • Montera sladdströmbrytare och stickproppar.
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar.
 • Byta befintlig strömbrytare med högst 16 A som är placerad i en egen kapsling eller dosa.
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16 A som är placerat i en egen kapsling eller dosa.

Detta får du inte göra själv

Det finns mycket du absolut inte får utföra själv utan måste utföras av auktoriserade elektriker och elinstallationsföretag. Detta är exempel på sådana elarbeten:

 • Förändringar i fasta installationer.
 • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
 • Elinstallationer i dusch- och badrum.
 • Installation av golvvärme och värmekabel.
 • Förläggning av kabel i mark.

Rotavdrag för elarbeten i hemmet

Bra att veta är att rotavdrag ges för indragning av el under gräv- och markarbete, liksom när det kommer till att modernisera el och byta samt montera ägguttag. Om du behöver installera och komplettera elcentraler liksom installera inbyggda spotlights, felsöka i samband med underhållsarbete, installera elplats för bil och installera eller byta ut solceller så får du rotavdrag om du ansöker om det. Däremot ges inget rotavdrag för att dra el i trädgården, för att installera eller reparera larm eller för att göra en energideklaration. Krav för rotavdrag är att arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till hemmet som köparen äger, och om material byts ska det nya vara likvärdigt med det gamla. Om bostaden är yngre än 5 år så får arbetet endast syfta till att återställa befintlig el till det skick det var från början. Mer om detta kan du lära dig om och läsa här på Skatteverkets hemsida. 

Om du ska renovera ditt badrum finns det en del saker gällande el du får ta kontakt med ett elinstallationsföretag för att fixa. Till exempel värmeslingor under golvet, så kallad golvvärme. Eller uttag och strömbrytare som ska vara extra säkra eftersom badrummet är ett ”vått” rum, och vatten är strömförande om något. Du är faktiskt förbjuden att göra något eljobb själv när det kommer till badrum. Läs mer om detta i Expressen.