Lågenergihus är framtiden

fasad-byggeLågenergihus gör att människors driftkostnader för hushåll hålls nere och har inte lika stor inverkan på miljön som traditionellt byggda hus. Det finns flera olika sorters lågenergihus på marknaden idag.

Lågenergihus är den enda typ av hus som lever upp till dagens och framtidens standarder kring uppvärmning. Hus och lägenheten som byggs enligt den gamla skolan slukar alldeles för mycket energi vid uppvärmning och är således inte bra för miljön. För att vi människor ska kunna fortsätta leva som vi vill, utan att förstöra miljön och att utan att det ska kosta oss alldeles för mycket pengar krävdes det att man började utveckla sätten att bygga våra bostäder på. Läs mer om energisnåla hus hos firman Villa varm hustillverkare om du är intresserad av processen eller kanske vill bygga ett.

Finns många olika lågenergihus

Det finns många olika lågenergihus, men gemensamt för dessa hustyper är att man har anammat gamla kunskaper om hus, och applicerat dessa på nya material och nya tekniker. Ett hus som ska hålla inne värme och därför spara på energi, behöver tätare väggar, tjockare isolering, färre fönster, bra tätade fönster och en bra grund. Lågenergihus är ritade efter solens gång för att släppa in solens strålar vid rätt tidpunkt, skriver tidningen ViiVilla. Det finns bland annat så kallade Passivhus, Minimienergihus, Nollenergihus och Plusenergihus, som alla klassas som lågenergihus, men skiljer sig åt i konstruktion, teknik och energiförbrukning. 

Rapport från passivhuset

I Expressen kan man läsa om Jonas, Patricia och deras dotter som bor i ett Passivhus. Även om att de bor större än de flesta och har en uppvärmd pool så är familjens energikostnader mycket låga, i snitt lägre än dem som bor mindre och inte har en pool i trädgården som går att värma upp. De berättar om att priset för huset var något högre än ett vanligt hus, men att de låga driftkostnaderna gör en enorm skillnad. Familjen är inte speciellt sparsamma med el och vatten, men ändå hålls kostnaderna nere.