Vi lägger allt mer pengar på hemmet

Hemmet har alltid varit viktigt för svenskar. Det märks inte minst i vad de svenska hushållen spenderar sina pengar på.

Vad gör du om du har pengar kvar i slutet av månaden? Den frågan ställde konsumentanalysföretaget Nielsen till 30 000 hushåll i november 2014. Det överlägset vanligaste svaret var att spara pengarna, men på andra plats kom att lägga dem på heminredning. Mer om undersökningen finns att läsa i den här artikeln.

Intresset för hemmet är inte helt nytt. 2011 publicerade företaget Happy Homes, som säljer färg, tapeter och liknande, ett pressmeddelande om vad som ger högst status i Sverige. På första plats kom ett fint hem. Enligt samma undersökning planerade de svenska villaägarna att köpa tapeter för 800 miljoner – enbart till sina vardagsrum.

Inte ett Stockholmsfenomen

Intresset för hemmen visar sig på många olika sätt. Fler och fler inredningstidningar dyker upp i butikernas hyllor, inredningsbloggarna ökar för varje dag som går, och detsamma gäller tv-programmen som handlar om hemmafix, inredning och renovering. Dessutom ser man fler och fler containrar, och starkt färgade säckar, fyllda med byggnadsmaterial när man går gatan fram. Det gäller framför allt när man promenerar runt i rikets större städer.

Men intresset för hemmet är inte ett storstads- eller stockholmsfenomen. Allra mest bryr man sig om hemmet i Västerbottens län, enligt Happy Homes’ undersökning. Detta uppmärksammades bl.a. av Västerbottenskuriren. Detta behöver ju inte innebära att hemmen i Västerbottens län är finast, men det finns flera skäl att tro att det är så. Bostäderna i detta län är inte så dyra, vilket gör att västerbottningarna har mer tid att lägga på inredning.

Över lag är de flesta svenskar, enligt undersökningen, nöjda med sina hem. Endast 7 % av de tillfrågade uppgav att de skämdes över sina bostäder. Den främsta orsaken till att man inte är nöjd med sitt hem är att man tycker att inredningen är sliten och ful, eller att man inte har haft råd eller tid att göra de förändringar man velat.

Svenskar lägger generellt mycket pengar på inredning, och är mycket förtjusta i inredningstrender. Allt fler väljer dock en klassisk stil, som håller länge. Det betyder inte att svenska hem blir mer och mer lika: det finns men än en definition av klassisk stil, inte minst eftersom dagens svenskar har rötter i många olika länder, och därmed erfarenhet av många olika inredningsstilar. Att svenskarna reser mer än någonsin tidigare gör också att vi plockar upp influenser från olika delar av världen: ”klassiskt” kan därför lika gärna innebära 50-tal som allmoge eller en bostad dominerad av designklassiker från 1920-talet och framåt.

Skillnader mellan hyrd och ägd bostad

Hur mycket pengar man kan lägga på inredningen av sin bostad beror också på om man äger eller hyr den. Svenskarnas inkomster stiger, och kostnaderna för boendet stiger också, om än inte i samma takt som inkomsterna.

Det är dock stor skillnad ekonomiskt mellan att bo i hyresrätt eller i en bostad som man äger. Räntorna är så pass låga att kostnaden för lån på den egna bostaden understiger vad hyresgäster får betala. Om detta kan man läsa i Hem & Hyra.